Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

Kulturutveckling Region Gävleborg

Kulturutveckling är Region Gävleborgs egendrivna kulturverksamhet. Hos oss finns fem producenter och två handläggare inom musikområdet. Vi har inga fast anställda musiker utan arbetar med frilansproduktioner och tar fram ett utbud till arrangörer och kommuner i länet. På olika sätt stödjer och stöttar vi musiklivet i länet genom engagemang i festivaler mm. Vi driver också två ungdomsorkestrar, GUBB och GUF.

Organisationsform: Förvaltning
Ägare: Region Gävleborg

Uppdrag
Med sakkunskap, överblick och stort kontaktnät är Kulturutveckling ett regionalt resurscentrum för kultur. De tidigare skarpa linjerna mellan olika kulturella uttryck och identiteter är på väg att försvinna. Vi arbetar för att olika kulturområden ska stärka varandra genom korsbefruktningar och samspel.

Vi arbetar med att:

  • Stödja och möjliggöra.
  • Samordna, samverka och samarbeta.
  • Metodutveckla
  • Tillhandahålla specialistkompetens.
  • Fördela projektstöd och bidrag.
  • Omvärldsspana och sprida.
  • Producera och förmedla produktioner inom musik och dans.
  • Arrangera fortbildningar och utvecklingsinsatser.
  • Bygga nätverk och skapa mötesplatser.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: –
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 407
Årsverken annat: 6.96

Ensembler
Underlag saknas

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan