Förvaltning för Kulturutveckling

Kultur i Väst

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling.

Organisationsform: förvaltning
Ägare/Huvudman: Västra Götalandsregionen

Uppdrag
Förvaltning för kulturutveckling (FKU) och enheten Kultur och Upplevelse (musik- och arrangörsutveckling) ska vara en angelägen och efterfrågad resurs för målgruppen kommuner, civilsamhälle och det professionella kulturlivet. Enhetens uppdrag 2018-2020 från Kulturnämnden ger att vi ska stödja och utveckla kulturskolornas verksamhet, vi ska utveckla arrangörsstödet för barn och unga och aktivt skapa, utveckla och förmedla internationella kontakter. FKU ska samordna residensverksamhet och skapa plattformar och nätverk inom musik. Vi ska samverka med centrumbildningar, kollektivverkstäder och främjandeorganisationer. Vi ska bygga musiknoder tillsammans med lokala och regionala aktörer. FKU ska utveckla Körcentrum Väst och arbeta med publik- och arrangörsutveckling i Västra Götaland. FKU ska främja allas rätt att det kulturlivet och bidra till Västra Götalands strategi kring Det vidgade deltagandet.

Utöver detta ska Kultur i Väst vara delaktiga i de strategiska områden som Kulturplanen ger bl. a Nyttja tekniken, Det vidgade deltagandet, Internationalisering och Det Goda Livet. FKU ska stödja genomförandet av kulturplanen 2016-2019 och framtagandet och utförandet av kulturplanen 2020-2023.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: underlag saknas
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: underlag saknas
Årsverken enheten Kultur och Upplevelse: 15,5

Ensembler
FKU har inga egna professionella ensembler. Däremot driver vi ungdomssymfoniorkestern VÄGUS under ledning av Simon Phipps samt ungdomsensemblen World Wide Orchestra under ledning av Sten Källman