Kultur i Väst

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar med uppdrag från kulturnämnden. Förvaltningen spänner över konstformerna musik, litteratur, film, arkitektur, dans, teater och konst. Enheten Kultur och Upplevelse arbetar med musik och arrangörsutveckling där Körcentrum Väst, Festivalplattformen och Publikutvecklingscentrumet Re:Publik ingår. Vi skapar evenemang, fortbildning och arbetar för en konstartsutveckling tillsammans med kommuner, civilsamhället och det professionella kulturlivet. Kultur i Väst är en utvecklingsaktör i Västra Götaland.

Organisationsform: förvaltning
Ägare/Huvudman: Västra Götalandsregionen

Uppdrag
Kultur i Väst och enheten Kultur och Upplevelse (musik- och arrangörsutveckling) ska vara en angelägen och efterfrågad resurs för målgruppen kommuner, civilsamhälle och det professionella kulturlivet. Enhetens uppdrag 2018-2020 från Kulturnämnden ger att vi ska stödja och utveckla kulturskolornas verksamhet, vi ska utveckla arrangörsstödet för barn och unga och aktivt skapa, utveckla och förmedla internationella kontakter. Kultur i Väst ska samordna residensverksamhet och skapa plattformar och nätverk inom musik. Vi ska samverka med centrumbildningar, kollektivverkstäder och främjandeorganisationer. Vi ska bygga musiknoder tillsammans med lokala och regionala aktörer. Kultur i Väst ska utveckla Körcentrum Väst och arbeta med publik- och arrangörsutveckling i Västra Götaland. Kultur i Väst ska främja allas rätt att det kulturlivet och bidra till Västra Götalands strategi kring Det vidgade deltagandet.

Utöver detta ska Kultur i Väst vara delaktiga i de strategiska områden som Kulturplanen ger bl. a Nyttja tekniken, Det vidgade deltagandet, Internationalisering och Det Goda Livet. Kultur i Väst ska stödja genomförandet av kulturplanen 2016-2019 och framtagandet och utförandet av kulturplanen 2020-2023.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: underlag saknas
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: underlag saknas
Årsverken enheten Kultur och Upplevelse: 15,5

Ensembler
Kultur i Väst har inga egna professionella ensembler. Däremot driver vi ungdomssymfoniorkestern VÄGUS under ledning av Simon Phipps samt ungdomsensemblen World Wide Orchestra under ledning av Sten Källman