Magnus Svensson, ledamot

Magnus Svensson, 44år, Söderala/Söderhamns
Regionråd (C) i Gävleborg och ordförande i Kultur och kompetensnämnden

Regional musik och regionala musikscener är otroligt viktiga för att utövare skall få platser. Att vi möjliggör för musikscener i hela landet är av otrolig vikt både för utövare och för de som vill njuta av musikarrangemang.
Regional musik Sverige bidrar till opinionsbildning och möjliggörande för fler scener.