Estrad Norr

Estrad Norr

Länets professionella scenkonstinstitution där länsmusiken ingår. Utbudet kan vara offentligt men domineras framför allt av skolproduktioner, främst i form av turnérande verksamhet. Regelbundet görs också kulturprogram i vården. Estrad Norr har – bortsett från två musiker – inga fasta ensembler utan samarbetar frekvent med frilansare.

Organisationsform: Förvaltning
Ägare: Region JH/Jämtlands landsting

Uppdrag
Att producera och stödja professionell musik, teater, dans och musikteater i Jämtlands län. 50% ska riktas till barn och unga och 50% ska äga rum utanför Östersund.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 3.1
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 9.9 samt 160 F-skattare.
Årsverken annat: 8

Ensembler
Inga

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan