GotlandsMusiken

Gotlandsmusiken

GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 14 musiker för all slags musik, i olika ensembler: jazzgrupp • blåsarkvintett • brassextett • GMs Orkester • Visby Storband.

GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer.

GM genomför 320 konserter per år för ca 33.000 personer (2018), i huvudsak gotlänningar.

Organisationsform: Regional stiftelse
Ägare: Region Gotland

Uppdrag
I stiftelsehandlingarna anges: ”Ändamålet med verksamheten är att bedriva musikverksamhet. Gotlands Musikstiftelse skall därvid vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution”.

Det regionala uppdraget 2017-20 innehåller kostnadsfria konserter i alla skolor L-M, vården och på öns bibliotek; dessutom offentliga konserter och samarbeten, främst inom området barn o unga; producentskap för Musik Direkt och Gotlands Sinfonietta; regionalt musikuppdrag som inkluderar musikrådsmöten och stöd till barn/unga/utbildning, arrangörer, fria professionella och amatörverksamhet; ambassadörsverksamhet, interregionala och internationella samarbeten.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 14+1
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 1.77
Årsverken annat: 4.65

Ensembler

  • GMs Jazzgrupp, 3 musiker, 100%
  • Gotlands Blåsarkvintett, 5 musiker, 100%
  • GMs Brass, 6 musiker, 100%
  • GMs Orkester, d.o. + 9-10 frilans
  • Visby Storband, d.o. + 7 frilans

Informationen avser 2018.

Till medlemssidan