GotlandsMusiken

Gotlandsmusiken

GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 14 musiker för all slags musik, i olika ensembler: Gotland Jazztrio • Gotlands blåsarkvintett • Gotland Brass • GMs Orkester • Gotland Big Band. GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. Coronaåret 2021 genomförde GM 194 konserter för ca 10.200 personer, i huvudsak gotlänningar.

Organisationsform: Regional stiftelse
Ägare: Region Gotland

Uppdrag
I stiftelsehandlingarna anges: ”Ändamålet med verksamheten är att bedriva musikverksamhet. Gotlands Musikstiftelse skall därvid vara en för Gotlands musikliv stödjande, initierande och kompletterande institution”.

Det regionala uppdraget 2021-24 innehåller kostnadsfria konserter i alla skolor L-M, vården och på öns bibliotek; dessutom offentliga konserter och samarbeten, främst inom området barn o unga; producentskap för Imagine Gotland och Gotlands Sinfonietta; regionalt musikuppdrag som inkluderar nätverksmöten med arrangörer och stöd till barn/unga/utbildning, arrangörer, fria professionella och amatörverksamhet; ambassadörsverksamhet, interregionala och internationella samarbeten.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 14+1
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 0,56
Årsverken annat: 4.35

Ensembler

  • Gotland Jazztrio, 3 musiker, 100%
  • Gotlands Blåsarkvintett, 5 musiker, 100%
  • Gotland Brass, 6 musiker, 100%
  • GMs Orkester, 14 egna musiker + 7-10 frilans
  • Gotland Big Band, 9 egna musiker + 7 frilans

Informationen avser 2021.

Till medlemssidan