Musik Hallandia

Musik Hallandia är en musikinstitution helägd av Region Halland. Vi vill förstärka kulturens kraft i Halland för att främja kreativiteten och öppenheten i regionen – och för att brygga broar och skapa möten för ett rikt musik och kulturliv som har något för alla.

Organisationsform: Regionkommun
Ägare: Region Halland

Uppdrag
Musik Hallandias uppdrag är att verka för musikscenens utveckling och dess tillgänglighet i Halland.

Vi arbetar med att initiera konserter, festivaler och andra musikevenemang i Halland. Genom goda samarbeten med arrangörer vill vi göra Halland till den bästa musikplatsen, både för konsertbesökaren och musikutövaren. Vårt mål är att utveckla musikscenen i regionen så att alla som bor och verkar i Halland ska ha tillgång till ett levande musikutbud – oavsett ålder, etnicitet eller bakgrund. Med unika musikupplevelser och evenemang vill vi sätta Halland på musikkartan både nationellt och internationellt.

Vi är delaktiga i ca 500 evenemang i olika genrer varje år och vi skapar flera arbetstillfällen för musikutövare. Vi har inga fastanställda musiker utan arbetar uteslutande med det fria professionella musiklivet och utomstående institutioner.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: inga
Årsverken visstidsanställdamusiker/frilans: Kontrakterade frilans: 653
Årsverken annat: 5,75

Ensembler: Inga

2018 års siffror

Till medlemssidan