NorrlandsOperan

NorrlandsOperan

Organisationsform: Kommunalt AB
Ägare: Region Västerbotten 60%, Umeå Kommun 40%

Uppdrag
NorrlandsOperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. I NorrlandsOperan ingår symfoniorkestern och avdelningar för opera, dans, musik samt Vita kuben, vårt rum för samtida konst. Vi har egna tillverkande verkstäder och ateljéer samt ett eget biljettkontor.

I NorrlandsOperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets kulturliv. Uppdraget omfattar konsert- och festivalproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla kulturlivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

I dialog med lokala arrangörer tar NorrlandsOperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg. Vi jobbar ofta med frilansande ensembler men också med NorrlandsOperans Symfoniorkester som genomför 25-30 symfoniska konserter per år samt även många i mindre konstellationer.

I samråd med arrangörsföreningen MOTILI –Musik och Teaterföreningar i Lapplands Inland– tar vi årligen fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

NorrlandsOperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 47 + 4 (producenter) + 1 (musikchef) + 0,5 chefsdirigent + 0,5 gästdirigenter.
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 6
Årsverken annat: 0,5 frilans, 1 egna (tekn. tjänster)

Ensembler
NorlandsOperans Symfoniorkester, 47, 100%

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan