På Turné

0
Jennie Vilhelmsson, enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR rapporterar om projektet:

Coronan satte krokben för oss alla när den svepte in i mars och det blev en febril aktivitet i att försöka ställa om och att ställa in. Ganska snabbt tog styrgruppen för På Turné beslutet att skjuta upp projektet med ett år. I samband med detta blev en del möten och samtal inte genomförda och projektet i sig fick gå på sparlåga. Nu har vi regrupperat, återtagit samtalen med varandra inom RMS och MAIS samt omorganiserat det centrala stödet till en projektorganisation inom Förvaltningen för kulturutveckling för att bättre kunna möta projektets behov. Till exempel kommer vi att kunna förstärka processtödet och kommunikationen från projektgrupperingen till er alla som arbetar för att skapa På Turné.

Det här är ett bygge som vi gemensamt ska göra, en räls som läggs medan tåget kör. Det kräver mod, tillförsikt och god vilja att vi alla ska och vill komma fram tillsammans. Tillsammans ska vi hitta gemensamma former för huret i den vardag som är vår. På Turné syftar ju till att ta tillvara på kompetensen som finns inom vårt fria musikliv i samverkan med den kompetens som finns inom våra RMS-organisationer och genom På Turné skapar vi en gemensam nationell turnéstruktur där arrangören och publiken är kärnan som vi alla samlas kring.

Jag och projektgruppen ser fram emot att tillsammans med er få föra det goda samtalet, det gemensamma arbetet som vi har framför oss. Rälsen byggs av oss gemensamt! I januari möts styrgrupp för att se över strategin framåt. Gemensamt ska MAIS och RMS utveckla programrådens arbete, vi möts kring turnéerna som ska genomföras säsongen 21/22 och lägger en struktur för arbetet framåt. Det är spännande och viktigt arbete som ligger framför oss och mer information kommer!


Jennie Vilhelmsson
Enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR