Riksdagsseminarium om svensk musikpolitik, 6 november

0

Socialdemokraterna och Liberalerna arrangerade den 6 november ett seminarium kring den svenska musikpolitiken. Syftet vara att öka kunskapen och skapa klarhet i vad politiken behöver och kan göra för att stärka musik- och kulturlivet. Förmiddagen var uppdelad i två block, där det första handlade om ”Svensk musikutbildning – om delaktighet och global konkurrens” och det andra om ”Musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar”.

Sammantaget tycker jag att det var en riktigt givande, och välbesökt, halvdag och det kändes som ett startskott för att lyfta musikens roll och förutsättningar i dagens Sverige. Det var också roligt att seminariet sändes i SVT Forum, då att det kunde följas av fler än oss som var där.

Hela kompetensförsörjningsfrågan från musiklärarnas roll till de högre utbildningarna diskuterades i det första passet och det blev en bra spridning av röster som är viktiga i detta sammanhang.
Jag var i RMS namn med i den andra panelen tillsammans med företrädare från Ideell kulturallians, IFPI (musikbolagens bransch- och rättighetsorganisation) samt talespersonen för ”Ett musikliv för alla”.

Givetvis handlar det mycket om resurser för att musikverksamheten såväl ska kunna fortleva som utvecklas. Men också att hela ekosystemet är viktigt där ingen aktör får ställas mot den andre. Jag betonade vikten av starka institutioner som stabila noder i hela vårt land – för att hela Sverige ska få tillgång till musik och inte minst så att publiken har en närhet till ett kvalitativt musikutbud.

Vad nästa steg är, och om det blir en musikutredning, återstår att se. Personligen hoppas jag att detta på riktigt gör att man nationellt satsar på hela bredden av musik och att man inser att musikinstitutionerna nu behöver ett rejält tillskott.
Nina Björby, Ordförande Regional Musik i Sverige