Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland

Scenkonst Sörmland producerar, förmedlar och arrangerar musik, teater, dans och film samt jobbar med pedagogisk verksamhet. Scenkonst Sörmland vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i hela Sörmland.

Organisationsform: Enhet under förvaltning
Ägare: Landstinget Sörmland

Uppdrag
Scenkonst Sörmland ska nå alla barn och unga mellan 5 och15 år i Sörmland med musik/teater/dans två gånger per år i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Scenkonst Sörmland har även helhetsansvaret för utvecklingen i länet av film och dans.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 3 (+1 skådespelare)
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 5.6
Årsverken annat: 28

Ensembler
3 musiker 100%.

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan