Smålands Musik & Teater

Smålands Musik & Teater

Smålands Musik & Teater är sedan november 2011 etablerade i det nybyggda huset för scenkonst, Kulturhuset Spira. Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar och får besökaren att reflektera.

Organisationsform: Länsmusik
Ägare: Region Jönköpings Län

Uppdrag
Underlag saknas.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 33
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: Vid 153 tillfällen har vikarier/firlans anlitats.
Årsverken annat: –

Ensembler
Jönköpings Sinfonietta, 100%.

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan