Höstmöte 2020

0

Boka in 21-22 oktober i era kalendrar för höstmöte Regional Musik i Sverige. GotlandsMusiken står som värd och vi hoppas att vi åter ska få träffas i Visby med förutsättningar att restriktionerna med anledning av covid – 19 tillåter sammankomster.

Styrelsen jobbar på med programmet och vi kommer skicka ut det tillsammans med anmälan runt midsommar.

RMS årsmöte 1 april, sker digitalt

0

Med anledning av Covid – 19  och att minska smittspridningen så har många regioner och verksamheter reserestriktioner. Därför har RMS styrelse beslutat att årsmötet genomförs digitalt 1 april.

Årsmöte RMS 31 mars – 1 april

0

RMS styrelse följer utvecklingen av Covid – 19 och återkommer med information om årsmötet i Halmstad nästa vecka (vecka 12).

Ordförande har ordet

0

Tredje upplagan av Folk och Kultur är nu avslutad. Jag hoppas att alla ni som var där tyckte det var värt och jag är otroligt stolt över att vi tillsammans med övriga två länssamarbetsråd och medlemmar vågade skapa denna arena, plattform och mötesplats för kulturen. Såväl för det kulturella och kulturpolitiska samtalet som för att stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen. Kombinationen av att alla på riktigt är med och skapar konventet i form av seminarier, paneler, montrar, arrangemang och att partiledare, ministrar och kungligheter bjuds in och deltar är helt rätt väg att gå anser jag.

Personligen fick jag inte så mycket helhetskänsla under dagarna då jag mest sprang från det egna uppdraget till det andra. Röster jag hörde sade emellertid att konventet tagit  ytterligare kliv och blivit bättre. Sen finns det givetvis saker som behöver förändras och förbättras – därför hoppas jag att ni alla som var med fyller i utvärderingen.  Flera programpunkter på stora scenen drog mycket folk till utställartorget och därigenom stannade allt fler till i RMS monter där Ulrika Nilsson, administratör RMS, fanns på plats. Montern var även en mötesplats för flera medlemmar som fick möjlighet att träffas och prata. Hur vi ska göra och synas nästa år får vi prata om och bestämma – ett år går fort…:-).

Läs mer

Barn-och-unga-verksamhet i förändring

0

JM Sverige är den svenska sektionen av Jeunesses Musicales International (JMI), och har utgjort huvudman för programmen Ethno där unga folkmusiker spelar med och för varandra, YAM Sweden som samlar Sveriges produktioner för unga lyssnare, samt Imagine, landets mesta musiktävling för unga 13-21 år i alla musikstilar.

JM Sverige bildades av de regionala musikcheferna när Rikskonserter lades ned 2011 i syfte att behålla för unga viktiga aktiviteter. Under dessa nio år har det bitvis varit tungt att hålla denna ideella förening flytande utan exekutiv person, vilket ofta lett till att ordföranden fått alltför hög arbetsbelastning.

2020 genomförs så en förändring: JM Sverige planeras att läggas ned, medan de tre unga-verksamheterna istället får Regional Musik i Sverige (RMS) som huvudman, och medlemskapet i JMI överförs.

Innevarande år blir därför en transportsträcka, där JM Sverige enligt plan upphör 30 juni, uppdragsavtal förhandlas med de tre unga-verksamheterna och där sedan RMS successivt tar fullt ansvar från 01 januari 2021.

Mer information kommer till medlemmarna under årsmötet i Halmstad


Dags att agera: Stora statliga anslag till den regionala musiken kan försvinna 2021!

0

Under många år hade Sveriges musikinstitutioner, såväl nationella som regionala, ett för branschen bortglömt schablonavdrag för musiker med egna instrument, både fast anställda och frilans.

2014-15 upptäckte Yngve Gripple, tjänsteman vid Skatteverket, att ett sådant avdrag existerade och att det var oförenligt med modern svensk skattelagstiftning, och därför måste tas bort. Det handlade om ca 70mkr totalt, där de regionala musikinstitutionerna riskerade att förlora ca 18-20mkr i statligt stöd. Även de stora institutionerna och orkestrarna berörs: till exempel riskerade Kungliga Operan att förlora drygt 10mkr.

Läs mer här

Anmäl dig till RMS årsmöte

0

31 mars – 1 april välkomnar Regional Musik i Sverige sina medlemmar för årsmöte 2020. Musik Hallandia står som värd för mötet och vi träffas i Halmstad. Sista dag för anmälan är 23 februari. Anmäler dig gör du via RMS administratör. Läs hela programmet här

På Turné Lägesrapport

0

Vårt gemensamma samarbetsprojekt kring nationella turnéstrukturer med stöd av Statens Kulturråd är i full gång. Sedan september finns Stefan Holmström på plats som nationell samordnare anställd av Kultur i Väst som är projektägare.

Programrådsgrupperna som består av representanter från regionala musikinstitutioner, arrangörsföreningar och det fria kulturlivet har fått klart tre turnéer för hösten 2020. Det är i genrerna Jazz, gruppen Thandi Ntuli, Kammarmusik, Attaccakvartetten och Folk o världsmusik, gruppen Nordic och Folk Avant. Varje turné blir ca 7-10 konserter.

De tio regioner som är med i projektet har förbundit sig att beställa minst 2 produktioner i olika genrer under spelåret 2020- 2021, naturligtvis går det att beställa fler om det finns plats kvar i turnén. Ambitionen är att projektet framöver ska omfatta fler än de tio regioner som nu är med fullt ut.

I januari träffades representanter för populärmusik och representanter för På Turné för att diskutera möjligheter att formera en programrådsgrupp kring denna genrer. Nytt möte är bestämt till mars.

Under Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari träffade styrgruppen för projektet representanter från Kulturrådet för att diskutera fortsättningen av projektet mer konkret.

https://www.kulturivast.se/pa-turne

Riksdagsseminarium om svensk musikpolitik, 6 november

0

Socialdemokraterna och Liberalerna arrangerade den 6 november ett seminarium kring den svenska musikpolitiken. Syftet vara att öka kunskapen och skapa klarhet i vad politiken behöver och kan göra för att stärka musik- och kulturlivet. Förmiddagen var uppdelad i två block, där det första handlade om ”Svensk musikutbildning – om delaktighet och global konkurrens” och det andra om ”Musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar”.

Sammantaget tycker jag att det var en riktigt givande, och välbesökt, halvdag och det kändes som ett startskott för att lyfta musikens roll och förutsättningar i dagens Sverige. Det var också roligt att seminariet sändes i SVT Forum, då att det kunde följas av fler än oss som var där.

Hela kompetensförsörjningsfrågan från musiklärarnas roll till de högre utbildningarna diskuterades i det första passet och det blev en bra spridning av röster som är viktiga i detta sammanhang.
Jag var i RMS namn med i den andra panelen tillsammans med företrädare från Ideell kulturallians, IFPI (musikbolagens bransch- och rättighetsorganisation) samt talespersonen för ”Ett musikliv för alla”.

Givetvis handlar det mycket om resurser för att musikverksamheten såväl ska kunna fortleva som utvecklas. Men också att hela ekosystemet är viktigt där ingen aktör får ställas mot den andre. Jag betonade vikten av starka institutioner som stabila noder i hela vårt land – för att hela Sverige ska få tillgång till musik och inte minst så att publiken har en närhet till ett kvalitativt musikutbud.

Vad nästa steg är, och om det blir en musikutredning, återstår att se. Personligen hoppas jag att detta på riktigt gör att man nationellt satsar på hela bredden av musik och att man inser att musikinstitutionerna nu behöver ett rejält tillskott.
Nina Björby, Ordförande Regional Musik i Sverige