Författare: Ulrika Nilsson

Omställning i verksamheten p.g.a pandemin

0

Svenska Kammarorkestern (SKO) och Örebro Konserthus fick ställa om hela sin planerade verksamhet p.g.a. pandemin. Turnéer ställdes in, avtal med artister, musiker och dirigenter omförhandlades och arbetet med att streama konserter inleddes. Under sommaren musicerade musikerna utomhus och spred glädje utanför olika vårdboenden runtom i Örebro. Höstens konserter har streamats och planeringen för 2021 är […]

Läs mer...

RMS är nu medlem i JMI

0

JMIs Annual General Assembly – ett 75-årsjubileum RMS ordförande Nina Björby och jag deltog i JMIs digitalt genomförda generalförsamling 4-5 december, vilket också inkluderade nätverkets 75-årsfirande. Jag var ju själv JMI’s generalsekreterare 1994-2008 och efterträddes då av min gode vän Blasko Smilevski från Nordmakedonien. Under min tid fokuserade jag på musiken för att utveckla en […]

Läs mer...

RMS Årsmöte 2021

0

Här kommer en hälsning från Musik i Syd inför årsmötet 2021, 8-9 april: – Just nu känns ljuset långt borta, men desto viktigare att påminnas om att det kommer en vår, då ni alla är varmt välkomna till Växjö, Musik i Syd och vårt nya hus Nygatan 6! Vi hoppas naturligtvis att omständigheterna tillåter ett […]

Läs mer...

Amanda Lind skickade hälsning till RMS medlemmar

0

21 oktober hade RMS höstmöte för sina medlemmar. Mötet hölls digitalt och under tre timmar fick vi digitala besök av Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet och Alex Bergström, Ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind skickade även en hälsning till RMS medlemmar. Se hela hälsningen på RMS FaceBooksida

Läs mer...

RMS höstmöte sker digitalt

0

In i det sista så hoppades vi att RMS höstmöte skulle gå att genomföras på plats i Visby. Om än det hade varit trevligt att ses på plats, så når vi fler av våra medlemmar genom ett digitalt möte. Mötet sker 21 oktober och inbjudan har gått ut till medlemmarna. Under mötet är Kajsa Ravin, […]

Läs mer...

Share Music & Performing Arts

0

ShareMusic & Performing Arts söker personer som isolerats under covid-19 på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Projektet är gratis och som deltagare behöver du inte ha några förkunskaper. I projektet “Rapport från (ständig) isolering” får du som deltagare ökad konstnärlig kompetens i en flexibel och social workshopmiljö.   Arbetet sker online och utgår från temat isolering. Vi vill genom kreativt samskapande lyfta […]

Läs mer...

På Turné

0

Stefan Holmström, Nationell samordnare för Projektet På Turné ger oss här en lägesrapport: Arbetet är organiserat så att varje samlingsgenre: jazz, folk- och världsmusik och kammarmusik har var sitt programråd. Under modellens utveckling önskar vi vidga programråden med fler genrer. För att göra detta tillsätts en arbetsgrupp från fältet som gemensamt tittar på hur modellen […]

Läs mer...