Författare: Ulrika Nilsson

Höstmöte 2020

0

Boka in 21-22 oktober i era kalendrar för höstmöte Regional Musik i Sverige. GotlandsMusiken står som värd och vi hoppas att vi åter ska få träffas i Visby med förutsättningar att restriktionerna med anledning av covid – 19 tillåter sammankomster. Styrelsen jobbar på med programmet och vi kommer skicka ut det tillsammans med anmälan runt […]

Läs mer...

RMS årsmöte 1 april, sker digitalt

0

Med anledning av Covid – 19  och att minska smittspridningen så har många regioner och verksamheter reserestriktioner. Därför har RMS styrelse beslutat att årsmötet genomförs digitalt 1 april.

Läs mer...

Ordförande har ordet

0

Tredje upplagan av Folk och Kultur är nu avslutad. Jag hoppas att alla ni som var där tyckte det var värt och jag är otroligt stolt över att vi tillsammans med övriga två länssamarbetsråd och medlemmar vågade skapa denna arena, plattform och mötesplats för kulturen. Såväl för det kulturella och kulturpolitiska samtalet som för att […]

Läs mer...

Barn-och-unga-verksamhet i förändring

0

JM Sverige är den svenska sektionen av Jeunesses Musicales International (JMI), och har utgjort huvudman för programmen Ethno där unga folkmusiker spelar med och för varandra, YAM Sweden som samlar Sveriges produktioner för unga lyssnare, samt Imagine, landets mesta musiktävling för unga 13-21 år i alla musikstilar. JM Sverige bildades av de regionala musikcheferna när […]

Läs mer...

Dags att agera: Stora statliga anslag till den regionala musiken kan försvinna 2021!

0

Under många år hade Sveriges musikinstitutioner, såväl nationella som regionala, ett för branschen bortglömt schablonavdrag för musiker med egna instrument, både fast anställda och frilans. 2014-15 upptäckte Yngve Gripple, tjänsteman vid Skatteverket, att ett sådant avdrag existerade och att det var oförenligt med modern svensk skattelagstiftning, och därför måste tas bort. Det handlade om ca […]

Läs mer...

Anmäl dig till RMS årsmöte

0

31 mars – 1 april välkomnar Regional Musik i Sverige sina medlemmar för årsmöte 2020. Musik Hallandia står som värd för mötet och vi träffas i Halmstad. Sista dag för anmälan är 23 februari. Anmäler dig gör du via RMS administratör. Läs hela programmet här

Läs mer...

På Turné Lägesrapport

0

Vårt gemensamma samarbetsprojekt kring nationella turnéstrukturer med stöd av Statens Kulturråd är i full gång. Sedan september finns Stefan Holmström på plats som nationell samordnare anställd av Kultur i Väst som är projektägare. Programrådsgrupperna som består av representanter från regionala musikinstitutioner, arrangörsföreningar och det fria kulturlivet har fått klart tre turnéer för hösten 2020. Det […]

Läs mer...

Riksdagsseminarium om svensk musikpolitik, 6 november

0

Socialdemokraterna och Liberalerna arrangerade den 6 november ett seminarium kring den svenska musikpolitiken. Syftet vara att öka kunskapen och skapa klarhet i vad politiken behöver och kan göra för att stärka musik- och kulturlivet. Förmiddagen var uppdelad i två block, där det första handlade om ”Svensk musikutbildning – om delaktighet och global konkurrens” och det […]

Läs mer...