På Turné Lägesrapport

0

Vårt gemensamma samarbetsprojekt kring nationella turnéstrukturer med stöd av Statens Kulturråd är i full gång. Sedan september finns Stefan Holmström på plats som nationell samordnare anställd av Kultur i Väst som är projektägare.

Programrådsgrupperna som består av representanter från regionala musikinstitutioner, arrangörsföreningar och det fria kulturlivet har fått klart tre turnéer för hösten 2020. Det är i genrerna Jazz, gruppen Thandi Ntuli, Kammarmusik, Attaccakvartetten och Folk o världsmusik, gruppen Nordic och Folk Avant. Varje turné blir ca 7-10 konserter.

De tio regioner som är med i projektet har förbundit sig att beställa minst 2 produktioner i olika genrer under spelåret 2020- 2021, naturligtvis går det att beställa fler om det finns plats kvar i turnén. Ambitionen är att projektet framöver ska omfatta fler än de tio regioner som nu är med fullt ut.

I januari träffades representanter för populärmusik och representanter för På Turné för att diskutera möjligheter att formera en programrådsgrupp kring denna genrer. Nytt möte är bestämt till mars.

Under Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari träffade styrgruppen för projektet representanter från Kulturrådet för att diskutera fortsättningen av projektet mer konkret.

https://www.kulturivast.se/pa-turne

Riksdagsseminarium om svensk musikpolitik, 6 november

0

Socialdemokraterna och Liberalerna arrangerade den 6 november ett seminarium kring den svenska musikpolitiken. Syftet vara att öka kunskapen och skapa klarhet i vad politiken behöver och kan göra för att stärka musik- och kulturlivet. Förmiddagen var uppdelad i två block, där det första handlade om ”Svensk musikutbildning – om delaktighet och global konkurrens” och det andra om ”Musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar”.

Sammantaget tycker jag att det var en riktigt givande, och välbesökt, halvdag och det kändes som ett startskott för att lyfta musikens roll och förutsättningar i dagens Sverige. Det var också roligt att seminariet sändes i SVT Forum, då att det kunde följas av fler än oss som var där.

Hela kompetensförsörjningsfrågan från musiklärarnas roll till de högre utbildningarna diskuterades i det första passet och det blev en bra spridning av röster som är viktiga i detta sammanhang.
Jag var i RMS namn med i den andra panelen tillsammans med företrädare från Ideell kulturallians, IFPI (musikbolagens bransch- och rättighetsorganisation) samt talespersonen för ”Ett musikliv för alla”.

Givetvis handlar det mycket om resurser för att musikverksamheten såväl ska kunna fortleva som utvecklas. Men också att hela ekosystemet är viktigt där ingen aktör får ställas mot den andre. Jag betonade vikten av starka institutioner som stabila noder i hela vårt land – för att hela Sverige ska få tillgång till musik och inte minst så att publiken har en närhet till ett kvalitativt musikutbud.

Vad nästa steg är, och om det blir en musikutredning, återstår att se. Personligen hoppas jag att detta på riktigt gör att man nationellt satsar på hela bredden av musik och att man inser att musikinstitutionerna nu behöver ett rejält tillskott.
Nina Björby, Ordförande Regional Musik i Sverige

Regional Musik i Sveriges årsmöte 2020

0

31 mars – 1 april välkomnas RMS medlemmar till Halmstad. Musik Hallandia står som värd för mötet. Boka redan nu in datumen i kalendern.

Semestertider

0

Mellan vecka28 tom vecka 31 har RMS administration stängt för semester. Åter 5 aug. Trevlig sommar!

Höstmöte 11-13 sept

0

Välkomna alla RMS medlemmar till höstmöte. Då vi hade så fina dagar i Visby förra året, upprepar vi med att i år åter ses på Gotland med GotlandsMusiken som värd för mötet. Anmälan sker till RMS administratör ulrika.nilsson@regionalmusikisverige.se.

Här kan du läsa programmet

Höstmöte 2019

0

Höstmötet 2019 blir efter önskan återigen i Visby med GotlandsMusiken som värd. Vi träffas den 11 sep med en middag på kvällen och avslutar vid lunchtid 13 sep.
Program och anmälan kommer ut i mitten av juni,

Tack för årets Folk och Kultur!

0

Tack alla inblandade i årets Folk och Kultur!

Jag hoppas att ni som hade möjlighet att vara i Eskilstuna känner hur viktig och etablerad denna mötesplats redan har hunnit bli och att ni också tyckte att vår monter var väldigt fin. Och att ni känner stolthet över att det faktiskt är vi tillsammans med Länsteatrarna och Länsmuseerna som gjort detta möjligt!

Och att vi nu ser fram emot Folk och Kultur 2020!

Nina Björby, ordförande RMS.

Besök oss under Folk och Kultur!

0

Kom och besök oss i vår monter under Folk och Kultur. Vi finns på plats nr 21 direkt när du kommer in på utställartorget.