Dags att agera: Stora statliga anslag till den regionala musiken kan försvinna 2021!

0

Under många år hade Sveriges musikinstitutioner, såväl nationella som regionala, ett för branschen bortglömt schablonavdrag för musiker med egna instrument, både fast anställda och frilans.

2014-15 upptäckte Yngve Gripple, tjänsteman vid Skatteverket, att ett sådant avdrag existerade och att det var oförenligt med modern svensk skattelagstiftning, och därför måste tas bort. Det handlade om ca 70mkr totalt, där de regionala musikinstitutionerna riskerade att förlora ca 18-20mkr i statligt stöd. Även de stora institutionerna och orkestrarna berörs: till exempel riskerade Kungliga Operan att förlora drygt 10mkr.

Läs mer här

Anmäl dig till RMS årsmöte

0

31 mars – 1 april välkomnar Regional Musik i Sverige sina medlemmar för årsmöte 2020. Musik Hallandia står som värd för mötet och vi träffas i Halmstad. Sista dag för anmälan är 23 februari. Anmäler dig gör du via RMS administratör. Läs hela programmet här

På Turné Lägesrapport

0

Vårt gemensamma samarbetsprojekt kring nationella turnéstrukturer med stöd av Statens Kulturråd är i full gång. Sedan september finns Stefan Holmström på plats som nationell samordnare anställd av Kultur i Väst som är projektägare.

Programrådsgrupperna som består av representanter från regionala musikinstitutioner, arrangörsföreningar och det fria kulturlivet har fått klart tre turnéer för hösten 2020. Det är i genrerna Jazz, gruppen Thandi Ntuli, Kammarmusik, Attaccakvartetten och Folk o världsmusik, gruppen Nordic och Folk Avant. Varje turné blir ca 7-10 konserter.

De tio regioner som är med i projektet har förbundit sig att beställa minst 2 produktioner i olika genrer under spelåret 2020- 2021, naturligtvis går det att beställa fler om det finns plats kvar i turnén. Ambitionen är att projektet framöver ska omfatta fler än de tio regioner som nu är med fullt ut.

I januari träffades representanter för populärmusik och representanter för På Turné för att diskutera möjligheter att formera en programrådsgrupp kring denna genrer. Nytt möte är bestämt till mars.

Under Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari träffade styrgruppen för projektet representanter från Kulturrådet för att diskutera fortsättningen av projektet mer konkret.

https://www.kulturivast.se/pa-turne

Riksdagsseminarium om svensk musikpolitik, 6 november

0

Socialdemokraterna och Liberalerna arrangerade den 6 november ett seminarium kring den svenska musikpolitiken. Syftet vara att öka kunskapen och skapa klarhet i vad politiken behöver och kan göra för att stärka musik- och kulturlivet. Förmiddagen var uppdelad i två block, där det första handlade om ”Svensk musikutbildning – om delaktighet och global konkurrens” och det andra om ”Musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar”.

Sammantaget tycker jag att det var en riktigt givande, och välbesökt, halvdag och det kändes som ett startskott för att lyfta musikens roll och förutsättningar i dagens Sverige. Det var också roligt att seminariet sändes i SVT Forum, då att det kunde följas av fler än oss som var där.

Hela kompetensförsörjningsfrågan från musiklärarnas roll till de högre utbildningarna diskuterades i det första passet och det blev en bra spridning av röster som är viktiga i detta sammanhang.
Jag var i RMS namn med i den andra panelen tillsammans med företrädare från Ideell kulturallians, IFPI (musikbolagens bransch- och rättighetsorganisation) samt talespersonen för ”Ett musikliv för alla”.

Givetvis handlar det mycket om resurser för att musikverksamheten såväl ska kunna fortleva som utvecklas. Men också att hela ekosystemet är viktigt där ingen aktör får ställas mot den andre. Jag betonade vikten av starka institutioner som stabila noder i hela vårt land – för att hela Sverige ska få tillgång till musik och inte minst så att publiken har en närhet till ett kvalitativt musikutbud.

Vad nästa steg är, och om det blir en musikutredning, återstår att se. Personligen hoppas jag att detta på riktigt gör att man nationellt satsar på hela bredden av musik och att man inser att musikinstitutionerna nu behöver ett rejält tillskott.
Nina Björby, Ordförande Regional Musik i Sverige

Regional Musik i Sveriges årsmöte 2020

0

31 mars – 1 april välkomnas RMS medlemmar till Halmstad. Musik Hallandia står som värd för mötet. Boka redan nu in datumen i kalendern.

Semestertider

0

Mellan vecka28 tom vecka 31 har RMS administration stängt för semester. Åter 5 aug. Trevlig sommar!

Höstmöte 11-13 sept

0

Välkomna alla RMS medlemmar till höstmöte. Då vi hade så fina dagar i Visby förra året, upprepar vi med att i år åter ses på Gotland med GotlandsMusiken som värd för mötet. Anmälan sker till RMS administratör ulrika.nilsson@regionalmusikisverige.se.

Här kan du läsa programmet

Höstmöte 2019

0

Höstmötet 2019 blir efter önskan återigen i Visby med GotlandsMusiken som värd. Vi träffas den 11 sep med en middag på kvällen och avslutar vid lunchtid 13 sep.
Program och anmälan kommer ut i mitten av juni,